Advokatska kancelarija Božinović osnovana je 01.01.1995. godine u Beogradu i registrovana u Advokatskoj komori Beograda.
Svojim klijentima, kako pravnim, tako i fizičkim licima, ova advokatska kancelarija pruža sve vrste advokatskih usluga.

 

Branko S. Božinović

 

branko@advokaturabozinovic.rs

064/122-32-36

 

Branko S. Božinović je rođen 02.01.1965. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 1991. godine  i ubrzo započeo karijeru u advokatskoj kancelariji kod advokata Igora Prlje, kao advokatski pripravnik, gde je proveo ukupno tri i po godine.

Pravosudni ispit položio je 1994. godine, a svoju advokatsku kancelariju osniva 1995. godine, od kada do danas radi samostalno.

Govori tečno i piše engleski, francuski i italijanski jezik.

Katarina Krajić

 

Katarina Krajic

katarina@advokaturabozinovic.rs

065/821-0-521

 

Katarina Krajić rođena je 17.09.1981. godine u Šapcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 19.11.2007. godine.

Od januara 2008. godine angažovana je u advokatskoj kancelariji Božinović.

Od 2012. godine je upisana u imenik advokata.

Govori tečno i piše engleski jezik.

 

Nevena Slavković

 

Nevena Slavković

nevena@advokaturabozinovic.rs

064/59-559-14

 

Nevena Slavković rođena je 15.08.1987. godine u Kraljevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu univerziteta Union 2013. godine.

Od decembra 2013. godine angažovana je u advokatskoj kancelariji Božinović, kao advokatska pripravnica.

Radila je pri više nevladinih organizacija kao istraživač - monitoring pravosudnog sistema. Stažirala u Rimu u kancelariji advokata Marca Tavernesea.

Govori i piše engleski i italijanski jezik.